Van,Çatak, Sitesine Hoşgeldiniz.. -www.vancatak.com-----vancataksite@hotmail.com-------------------------------------
   
  VAN,ÇATAK,SİTESİ,HABER,VE,YAŞAM,
  Van Çatak Kurumlarımız
 

          Y A Z I  İ Ş L E R İ   M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

 
Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünde hizmetler 1 Müdür ve 1 Hizmetli tarafından yürütülmektedir.Müdürlüğün araç-gereç yönünden  durumu iyi olup, kurumun  bünyesinde Yazı İşleri Müdürlüğünün,İş ve işlemlerinin  yanı sıra  Özel Kalem Bürosu,Sivil Savunma Bürosu,İdare Kurulu Bürosu,Dernekler Bürosu ve Mahalli İdareler Bürosu ile ilgili işlemler de, yürütülmektedir. Yerleşim  yeri  olarak  Hükümet  konağının  üst  katında  yer  almakta  ve  hizmetlerin  tamamı  bilgisayar ortamında  yürütülmektedir. 
Ç A T A K  N Ü F U S    M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
 
İlçe Nüfus Müdürlüğümde  hizmetler 1 Müdür,3 Memur ve 1 Hizmetli tarafından yürütülmektedir. Kurumda;
        Kayıt,
        Doğum,
        Ölüm,
        Evlenme,
        Boşanma,
        Kayıt Düzeltme
        Nüfus Cüzdanı Değiştirme,
        ve Nakil olayları gibi hizmetler verilmekte olup, MERNİS projesi kapsamında da hizmetler ağ üzerinde yürütülmektedir.
 
Ö Z E L  İ D A R E  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
   İlçemiz Özel İdare Müdürlüğü kültür Merkezi Binasının ikinci katında  hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz  bir Müdür ve bir geçici işçi ile  görev yapmaktadır.
            İlçemiz Köy ve Merkez İlköğretim okullarının yapım, bakım, onarım, yakacak, aydınlatma, telefon vb. işler ile köy ve mezralarımıza su,cami vb konularından hizmet götürmektedir.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Adnan Menderes Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Çatak Belediyesi’ne ait olan binada hizmetine devam etmektedir.Binanın ilk iki katı öğretmen evi lokali  ve yatakhane olarak, son katı ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası olarak planlanmıştır.
            İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü   1 müdür, 3 memur ve1 hizmetli  kadrosu ile hizmet vermektedir.
 
İLÇE  MİLLİ  EĞİTİM  MÜDÜRLÜĞÜ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DURUMU
 
            İlçemizde okul öncesi eğitim gerçekleştirme oranı % 3’tür. Bünyesinde 8 sınıfı bulunan ilköğretim okullarının hepsinde de anasınıfı açılması kararlaştırılmış olup ,gerekli eğitim materyalleri okullarımıza getirilmiş olup öğretmen atamaları beklenilmektedir.
 
2002/2003 EĞİTİM YILI OKUL ÖNCESİ DURUM
SIRA OKUL ADI ÖĞRENCİ SAYISI YERLEŞİM BİRİMİ
1 Atatürk İlköğretim Okulu 615 İlçe Merkezi
2 Cumhuriyet İlköğretim Okulu 496 İlçe Merkezi
3 Çatak YİBO 530 İlçe Merkezi
4 Köydeki öğrencilerin toplamı 3348 Köyler
 
 
 
İLKÖĞRETİM DURUMU
 
            KÖY İLKÖĞRETİM OKULLARI
 
Bünyesinde 8 sınıfı bulunan müstakil müdürlüklü 3 köy ilköğretim okulumuz vardır. (Kayaboğaz İ.O.,Bilgi İ.O., Hayati Kapukaya İ.O.)28 Köy İlköğretim Okulumuzda ilk 5 sınıf birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmaktadır.Bunlardan 9 köy İ.O.’da sadece 1 öğretmen vardır.Diğerlerinde ise 2 ve 5 arası öğretmen vardır.9 okulumuzda derslik sayısının azlığı nedeniyle ikili öğretim yapılmaktadır.
            Köy İ.O.mızın küçük onarımları Öğretim Yılı başlamadan önce yapılmıştır.Ancak yapım yılı çok eski olan ve bir ara eğitim öğretime kapandıktan sonra tekrar açılan okullarımızın büyük onarım ihtiyacı vardır.Dünya Bankası ve diğer yardım kuruluşları tarafından onarım teklifleri sunulmuş ancak programa alınamamıştır.(Büyük onarım ihtiyacı olan köy İ.O. :Toyga İ.O., Çılga İ.O.,Boyunpınar İ.O.,Uzuntekne İ.O.)Köy İ.O. 11’i branş olmak üzere toplam 87 öğretmen görev yapmaktadır.Toplam öğrenci sayımız  2536 dır.
            Köy İ.O. mızın içme suyu, yakacak, elektrik aboneliği, ihata duvarı, spor malzemeleri vb. ihtiyaçları vardır.Ders araç ve gereçleri  kısmen tamamlanmıştır.Köylerde özellikle kız öğrencilerin okula devam oranları düşüktür. Bu konuda yasal tedbirler alınmakta olup vatandaşı razı etme metotları uygulanmaya çalışılmaktadır.
 
MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULLARI
 
            İlçe merkezinde Atatürk İ.O. 15 öğretmeni 674 öğrencisi 1 müdür 1 müdür yardımcısı 1 hizmetlisi ile ikili öğretim yapmaktadır.Branş öğretmeni ihtiyacı vardır (matematik, İngilizce,resim-iş, müzik).Geçtiğimiz öğretim yılında büyük onarımdan geçirilmiştir.Bu yıl okul bahçesi oyun sahası ve tören alanı olarak betonlanmıştır.En önemli sorunu ek dersliğe ihtiyacı vardır.Önümüzdeki öğretim yılına programa alınmıştır.
            Cumhuriyet İ.O. İlçemiz girişine yakın olup 8 derslikli 19 öğretmenli 1 müdür,1 müdür yardımcısı ,1 memur ve 1 hizmetli ,558 öğrenci ile ikili olarak öğretimini sürdürmektedir.Bu yıl okul çevre düzenlemesi yapılmış olup bahçe tamamen betonlanmıştır.İhata duvarı çekilmiştir.Okula bir de kütüphane kazandırılmıştır.Branş öğretmeni ihtiyacı vardır.İkili öğretimden normale geçilmesi gerekmektedir.taşıma merkezi okulumuzdur.5 yerleşim biriminden 9 araç ile 132 öğrenci taşınmaktadır.Karşıyaka mahallesinde Hürriyet İ.O. 4 öğretmeni ve 70 öğrencisi ile ikili öğretim yapmaktadır.4.merkez okulumuz ise Hacı Osman mahallesinde olan Uğur ERKAY İ:O. dur. 1 öğretmeni ve 11 öğrencisi vardır.
İlçe merkezinde 1 ilköğretim okuluna ihtiyaç vardır.İlçe merkezinde 65 öğretmenimiz görev yapmaktadır.Toplam öğrenci sayısı ise 2069’dur.
 
YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU
 
            1999/2002 Öğretim yılında açılmıştır.522 öğrenci vardır.1 müdür,1 müdür baş yardımcısı,2 müdür yardımcısı,16 öğretmen kadrosu vardır.ÇATAK YİBO bina olarak 5 bölümden( 3 katlı okul binası,4 katlı yatakhane, 4 katlı ve 14 dairelik lojman, bir ambar ve 1 de garaj) oluşmaktadır.Çevresi duvarla çevrilidir. Temizlik işleri ihale ile yapılmaktadır.11 eleman çalışmaktadır. 1 minibüsü vardır.Okulda jeneratör bulunmaktadır.Kanalizasyon arıtma tesisi vardır.Öğretmen eksiği sadece rehber öğretmendir.Sağlık ve teknik eleman ihtiyacı vardır (hemşire,aşçı, memur vs).
            Okulun genişçe bir bahçesi olup çevre düzenlemesi gereklidir.Çok amaçlı salon ve bilgi teknolojileri sınıfı ile revir donanım malzemesi önemli eksikliklerdendir.Bölge için yibo çok önemlidir.İlçemiz için 1 tane daha  YİBO’ ya ihtiyaç duyulmaktadır.Kapasitesinin üzerinde çalışmaktadır.
 
 
ÇOK PROGRAMLI LİSE
 
17/09/2001 tarihinde  Çok Programlı Liseye dönüştürülmüştür.”Çocuk Gelişimi” ve “Muhasebe” bölümlerinin yanında Genel Lise olarak da öğretime açıktır.TM ve Sosyal Bölümleri vardır.Norm Kadro sayısı 15’tir.En önemli eksiği branş öğretmeninin eksikliğidir.234 öğrencisi vardır.1 müdür,1 müdür yardımcısı,1 memur ve 1 hizmetlisi bulunmaktadır.
            Kırsal kesimden gelen öğrencilerin öğrenimlerini sağlamada yardımcı olması bakımından 120 erkek 80 kız öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonunun gerekli alt yapı hazırlıkları tamamlanmış olup ihale aşamasına gelmiştir.Lise geçtiğimiz yıl büyük onarımdan geçirilmiştir.
 
İ L Ç E   E M N İ Y E T   A M İ R L İ Ğ İ
Teşkilatımız ilçede 21.07.1986 yılında Emniyet Komiserliği adı altında kurulmuştur.01.01.1989 tarihine kadar İlçe güvenliği Emniyet Komiserliği tarafından sağlanmıştır. İlçe nüfusunun artması ve buna paralel olarak artan ihtiyaçların karşılanması amacı ile bu tarihten itibaren İlçe Emniyet Amirliğine dönüştürülmüş olup TMK esaslarına göre B Tipi C standartlarına göre kurulmuştur.
            İlçe Emniyet Amirliğimiz halen Hükümet Konağında hizmet vermekte olup,  asayiş ve diğer konularla ilgili hizmetler Merkez Karakol Amirliği ve İlçe Emniyet Amirliğine bağlı bürolar tarafından yürütülmektedir. Halen TEM, Çocuk, Kaçakçılık, Trafik, Personel, Lojistik, BİTİK, Ruhsat Tebligat, Önleyici Hizmetler Büro Amirlikleri tarafından yürütülmektedir.
 
İ L Ç E   H A L K   E Ğ İ T İ M İ   M E R K E Z İ
1 müdür,1 müdür yardımcısı ve 1 memuru ile  Kültür Bakanlığına ait binada hizmet vermektedir.Bünyesinde kadrolu öğretmeni ve usta öğreticisi mevcut değildir.Sözleşmeli olarak çalıştırılmaktadır.2002/2003 Öğretim Yılında mesleki ve sosyo-kültürel kurslar açılmıştır.Okuma-yazma 1.ve 2. kademe kursları,bilgisayar kullanma kursları,kilim dokuma kursu,elektrik işleri kursu,ağaç işleri kursu,Anadolu ve Fen Liselerine hazırlık kursu ile üniversiteye hazırlık kursları ve halk oyunları kursları açılmıştır.
 
Ç A T A K   M A L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
Malmüdürlüğümüz Hükümet Konağı ikinci katında Malmüdürlüğü makam odası,Muhasebe Servisi,Milli Emlak Servisi,Gelir Servisi ve Vezne olmak dört ayrı bölümde hizmet vermektedir.Personelimiz 1 Malmüdürü,1 Muhasebe Şefi,1 Milli Emlak Memuru,1 Veznedar,2 Tahsildar,1 Yoklama Memuru,1 Vergi Memuru ile 1 Hizmetli olmak üzere 9 kadrodan oluşmaktadır.
İlçemizde 263 adet mükellef bulunmaktadır.Bunların dağılımı ise;197 adedi Basit Usul,12 adedi Resmi Kurum ve 54 adedi de birinci ve ikinci sınıf mükellefler ile diğer gruplara giren mükelleflerdir.
Malmüdürlüğümüzce 312 adet kamu çalışanına, Geçici Köy Korucularına maaş ödenmektedir
P T T
Posta  İşletme  Merkez  Müdürlüğünde  bir  müdürü  bir  veznedar  iki  memur  ve altı  dağıtıcı  hizmet  vermektedir. Kuruma  ait  hizmet  iki  katlı  hizmet  binası  ve  lojmanları  mevcuttur.Kurumda   Aps, Telgraf, Fax,  Koli  Havale  ödeme, Mektup,  hizmetleri  verilmektedir. 
Ç A T A K  T A P U   S İ C İ L   M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 
Müdürlüğümüz Van İli,Çatak İlçesi idari sınırları içersinden sorumludur.İlçemize bağlı 5 Mahalle,26 Köy ve 97 Mezra olmak üzere toplam 128 yerleşim alanına hizmet vermektedir.
            İlçemizde Kadastro Çalışmaları 1993-95 yıllarında  yapılan  çalışmalar  sonucunda  bir  kısmının   kadastro  çalışmaları  tamamlanmıştır.İlçemize bağlı 4 mahalle de Kadastro Çalışmaları tamamlanmıştır.Köy ve mezralarda ise henüz Kadastro Çalışmalarına başlanmamıştır.Kadastro gören mahallelerimiz şunlardır
          1-Adnan Menderes Mahallesi
          2-Bahçelievler Mahallesi
          3-Cumhuriyet Mahallesi
          4-Karşıyaka Mahallesi.
            Müdürlüğümüzde bu mahallere ait 14 Tapu Kütüğü ve Kadastro görmeyen Köy ile mezralara ait 22 Zabıt Kayıt Defteri mevcuttur,Vatandaşlarımıza bu kayıtlar üzerinden hizmet verilmekte olup,bu kayıt kütükleri  işlemler yapıldıkça artmaktadır.
            BİNA LOJMAN VE TESİS DURUMU:Müdürlüğümüz Çatak Hükümet Konağında hizmetlerini vermekte olup,Müdürlük Makam Odası ve Servis olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.Müdürlüğümüze ait lojman ve tesis bulunmamaktadır.
            PERSONEL VE KADRO DURUMU:Çatak Tapu Sicil Müdürlüğü vekaleten yürütülmekte olup,1 Tapu Sicil Müdürü Vekili,1 Hizmetli olmak üzere müdürlüğümüzde toplam 2 personel çalışmaktadır.Tapu Sicil Müdürü Vekili müdürlüğümüze yeni atanmış olup,06.06.2003 tarihinde göreve başlamıştır.

 

İ L Ç E   T A R I M   M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
 
Çatak ilçesi Van gölü havzasının güney bölümünde yer almakta olup doğudan Gürpınar ilçesi, batıdan Bahçesaray ilçesi ve Siirt ili, kuzeyden Gevaş ilçesi, güneyden ise Şırnak ve Hakkari illerine komşu durumdadır.
            Toplam 1825 km² yüzölçümüne sahip ilçemizin arazilerinin çok büyük bölümü sarp dağlık şeklindedir. Bu özellik ilçenin güney bölümünde daha belirgin olup kuzey bölümünde daha düz araziler yer almaktadır.
            İlçe genelinde tipik karasal iklim hakim olup yağışların tamamına yakını ekim-nisan ayları arasında yağar ve büyük oranda kar şeklindedir. Vadilerin güneye bakan kısımlarında mikroklima iklimine sahip küçük alanlarda mevcuttur.
            İlçemizde 2000 yılı nüfus sayımına göre 23816 kişi yaşamakta olup bunun 17924 kişisi köylerde oturmaktadır.
            İlçe merkezi Norduz ve Sortkin derelerinin birleşerek Çatak Çayını oluşturduğu yerdeki düzlük ve yamaçlarda yer almaktadır. İlçemizde 28 köy merkezi ve bunlara  bağlı 80 adet mezra mevcuttur. İlçemizin rakımı 1620 metredir.
 
 
ARAZİ DAĞILIMI
1- İşlenen Tarım Alanı   :101.970 Dekar
A- Sulu   38.590 Dekar
B- Kuru   63.380 Dekar
2- Çayır Alanı 72.180 Dekar
3- Mera :1.310.920 Dekar
4- Orman Funda :   177.430 Dekar
Diğer (Tarım Dışı) :   163.480 Dekar
 
                 
 
 
ÜRÜN DAĞILIMI
Ürün Adı Kapladığı Alan  Oranı (%)
Buğday  19.500 20
Arpa  1.200 1
Yonca-korunga 44.270 44
Sebze alanı 6.200 6
Meyve alanı 4.300 4
Nadas alanı 25.500 25
TOPLAM 101.970  
 
               
T E D A Ş
İlçedeki  kuruluşunda  halen  bir  işletme  şefi  dört  hat  işçisi,  bir  özel  koruma  iki  şoför görev  yapmaktadır  Kuruma  ait  bir  adet  arazili  araç  ve  özel  şahıslardan  kiralanan   bir  araç ile  hizmet  vermektedir.
            Çatak  İlçesi  ve  bağlı  köylerinin  tamamına  ulusal  elektrik  verilmektedir.
 
T E L E K O M 
Kurumda   halen  bir  bakım  sorumlusu  ve  altı  adet  işçi  ile  hizmet  vermektedir. Bölgemizde  toplam  18  acente  mevcut  olup  Köylerimizden  Atlıhan  Köyü  hariç  diğer  yerleşim  birimlerinin  tamamında telefon  mevcuttur. Abone sayısı  2372  mevcut  olup Kurumda  telefon   abonman  işleri  tesisi  ve  arıza  onarma   hizmetleri  verilmektedir.
 
ASKERLİK ŞUBESİ
 
Askerlik Şubesinin kuruluşu İlçenin kuruluşuyla birlikte olup kuruma ait Hizmet binası ve binanın üstünde yer alan iki lojmanı mevcuttur.Personel olarak 1 Asteğmen ,1 Astsubay,2 Memur ve 1 hizmetli mevcuttur
 
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
İlçe Müftülüğünün kuruluşu İlçenin kuruluşuyla birlikte olup Hükümet Konağının 1.katında hizmet vermektedir. Müftülüğe ait Kuran Kursu,2 Lojman ve Vakfa ait bir hizmet aracı bulunmaktadır.Personel olarak 1 Müftü ,1 Memur,1 Hizmetli,ve 33 İmam ,1 Müezzin ve 11 Fahri İmam bulunmaktadır.
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: yalçın ÖZSOY( yalcinozsoywindowslive.com ), 03.12.2012, 15:09 (UTC):
Sayın Kaymakamım Ülkemizin taaa bir ucundan yani kırklarelinden vanın çatak ilçesine ilçe tarım müdürlüğü bünyesinde bulunan komşum Serkan TOZAK'ya başta değerli kaymakamım ve bütün kaymakamlık çalışanları ile çatak halkına ve değerli kardeşimiz serkan TOZAKÇI'ya pnarhisar kaynarca beldesinden bütün Van VE çatağa sevgi ve saygılarımızı gönderir başarılı çalışmalar dilerim.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=